„INSTALATIE FOTOVOLTAICA PENTRU CONSUM PROPRIU SC HANEG WATER SRL”

Descrierea proiectului „INSTALATIE FOTOVOLTAICA PENTRU CONSUM PROPRIU SC HANEG WATER SRL”

– COD SMIS 160543

Proiectul a fost finantat in cadrul MINISTERULUI INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritara 11- Masuri de imbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul intreprinderilor vizeaza – Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele”, urmarind promovarea investitiilor in sectorul de energie curata si eficienta energetica in vederea asigurarii contributiei la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel national prin Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice

2021-2030(PNIESC) privind consumul final de energie provenita din resurse regenerabile si cresterea eficientei energetice.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul specific 11.1 Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al intreprinderilor promovand actiuni orientate spre masuri de eficienta energetica si reducerea consumului de energie electrica.

APEL PROIECT: 13. Masuri de ajutor de stat pentru productie din surse de energie regenerabile.

Obiectivul general al proiectului a vizat realizarea unei capacitati noi de producere energie electrica din surse regenerabile (energie solara fotovoltaica) cu putere instalata de 110,11 kW in vederea dobandirii independentei energetice prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

Rezultatul proiectului:

  • Documentatie proiect elaborata
  • Analiza energetica elaborata
  • Formularul cererii de finantare eleborat
  • Toate documentele pentru depunerea proiectului elaborate
  • Capacitatea de productie energie electrica din surse regenerabile prin utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice de 110,11 kW construita si pusa in functiune
  • Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera fata de anul anterior depunerii proiectului 82.72%

Valoarea totala a proiectului este de 683.809,70 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FC 307.151,33 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national 54.203,17 lei. Valoarea totala eligibila 555.930,00 lei.

Valoarea totala eligibila in suma maxima de 361.354,50 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnarii Contractului de Finantare pana la 31.12.2023.

Proiect cofinantat din Foncul de Coeziune prin PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020

HANEG WATER SRL

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp

Mai multe articole...

Comunicat de presă începere proiect

Septembrie 2023 HANEG WATER S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU CONSUM PROPRIU-SC HANEG WATER S.R.L.“, Cod SMIS 160543, finanțat in cadru MINISTERULUI INVESTIȚIILOR