Comunicat de presă începere proiect

Septembrie 2023

HANEG WATER S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ PENTRU CONSUM PROPRIU-SC HANEG WATER S.R.L.“, Cod SMIS 160543, finanțat in cadru MINISTERULUI INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 11 – Masuri de îmbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor vizeaza – Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, urmarind promovarea investitiilor în sectorul de energie curata si eficienta energetica în vederea asigurarii contributiei la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel national prin Planul National Integrat în domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenita din resurse regenerabile si cresterea eficientei energetice.

Obiectivul specific 11.1. Eficienţă energetică şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor promovand actiuni orientate spre măsuri de eficienta energetica si reducerea consumului de energie electrica.

APEL PROIECT: 13. Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile.

Contract de Finanţare: 1956 / 27.02.2023
Valoarea totală: 683.809,70 lei
Valoarea totală eligibilă: 555.930,00 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC: 307.151,33 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 54.203,17 lei
Finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 361.354,50 lei
Data de incepere a proiectului: 27.02.2023
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Obiectivul principal al proiectului il constituie realizarea unei capacităţi noi de producere energie electrică din surse regenerabile (energie solară fotovoltaica), cu putere instalata de 110,11 kW, în vederea dobandirii independentei energetice prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Realizarea unei capacitati de productie energie electrica din surse regenerabile prin utilIzarea unui sistem de panouri fotovoltaice de 110,11 kW
  2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a implementarii proiectului 82,72%
  3. Contributia din fonduri nerambursabile solicitata raportata la capacitatea de productie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu: 674,46 Euro/kW instalat

Rezultate asteptate ale proiectului sunt:

1. Documentatie proiect elaborata:

– analiza energetica elaborata;

– formularul cererii de finantare elaborat;

– toate documente pentru depunerea proiectului elaborate.

2. Capacitate de productie energie electrica din surse regenerabile prin utilizarea unui sistem de panouri fotovoltaice de 110,11 kW construita si pusa in functiune

3. Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera fata de anul anterior depunerii proiectului 82,72%

Informaţii suplimentare se pot obţine la: HANEG WATER S.R.L.

Persoana de contact: Paul-Horia HAIDUC, Manager de proiect, Telefon: 0745/639.281Adresa de e-mail: office@confectiihale.ro

Proiectul cofinanțat din Fondul de Coeziune prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp

Mai multe articole...

Comunicat de presă finalizare proiect

Decembrie 2023 HANEG WATER S.R.L., în calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectul ”INSTALATIE FOTOVOLTAICA PENTRU CONSUM PROPRIU-SC HANEG WATER S.R.L.”, cod SMIS 160543, proiect care